Cari hesap bakiye ortalama vade

Mikro v16 programlarında, cari hesap açık hesap bakiye ortalama vade bilgilerinin rapor olarak alınabilmesi için örnek kod ve kullanım örneğinin aşağıda bulabilirsiniz.     CREATE FUNCTION [dbo].[fn_Zkd_Cari_Ortalama_Vade] ( @CariKodu NVARCHAR (25) ) RETURNS DATETIME...

daha fazla bilgi edinin

Mikro cari risk limit sorgusu

Mikro programlarında, cari hesap risk limiti, risk ve açık limit bilgisine ulaşmak için kullanılabilecek fonksiyon ve kullanım örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Fonksiyon, veri tabanına kayıt edildikten sonra Mikro programlarında yer alan view, rapor gibi bir çok alana...

daha fazla bilgi edinin

Cari hesap bakiye yaşlandırma raporu

Mikro v16 programlarında, cari hesap bakiyelerinin belirli gün aralıklarında yaşlandırılması ve rapor olarak alınabilmesi için örnek kod ve kullanım örneğinin aşağıda bulabilirsiniz. SQL procedure, veri tabanına kayıt edildikten sonra Mikro programlarında yer alan...

daha fazla bilgi edinin

ERP Nedir ?

ERP, Türkçe’ye kurumsal kaynak planlaması olarak aktarılan bu terim, sistemlerde kullanılan farklı yapıların ilişkisel olarak bir yazılım uygulaması bir arada tutulmasıyla elde edilen verilerle, kurumsal tüm kaynakların planlamasını yapmaya imkan sağlayan programların...

daha fazla bilgi edinin

Sistem nedir ?

Sözlükteki tanımı ‘bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür.’ Şeklinde olan sistemin aslında tek bir tanımı yoktur. Farklı kaynaklarda daha detaylı farklı tanımlara...

daha fazla bilgi edinin
Share This