ZUKOD Yazılım ve Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş.

 

ZUKOD Yazılım, 15 yılı aşan ERP ve özel yazılım çözüm tecrübesiyle, kobi ve büyük ölçekli şirketlerin bilgi toplama, yönetme, analiz, değerlendirme süreçlerini yönetmelerini sağlayan, ERP ve özel yazılım süreçlerini teknik ve teorik olarak destekleyen ve geliştirme fırsatları sunan bir firmadır.

Merkezini İstanbul olarak belirleyen ZUKOD Yazılım, tüm illerimize hizmet vermeyi hedeflemekte olup, ülkemizde yerli yazılım çözümlerinin kullanımı ve yerli yazılım üretimlerimizin ihracatının arttırılması hedeflerini desteklemektedir.

Kobi ve büyük ölçekli şirketlerin, gerek yeni gerekse var olan ERP süreçlerini, iyileştirme, geliştirme hizmetlerini vermekte, toplanan verilerin yönetimsel kararlarda daha etkin ve maksimum faydaya yönelik kullanımını sağlamakta ve bu çalışmaların gerek duyacağı özel yazılım çözümlerini sunmaktadır.

ZUKOD Yazılım, proje yönetimi konusunda sahip olduğu uzmanlığı, tüm hizmetlerinde kullanarak kapsam, geliştirme ve hedef süreçlerini en iyi şekilde yönetme kabiliyetine sahiptir.

Share This