Alansal Renklendirme

Alansal Renklendirme

Mikro’da yer alan rapor ve föylerde kriter bazlı renklendirme, kullanıcıya özel yapılabilir. Bu işlem rapordaki her bir kolon için farklı kriterlerde ve farklı renklerde düzenlenebilir. Satır arka plan rengi değiştirilebildiği gibi sadece ilgili kolonun hücre rengi de...