Cari hesap bakiye ortalama vade

Mikro v16 programlarında, cari hesap açık hesap bakiye ortalama vade bilgilerinin rapor olarak alınabilmesi için örnek kod ve kullanım örneğinin aşağıda bulabilirsiniz.     CREATE FUNCTION [dbo].[fn_Zkd_Cari_Ortalama_Vade] ( @CariKodu NVARCHAR (25) ) RETURNS...

Reçete içeriğine göre stok var yok durum sorgusu

Ürün reçetesindeki stokların tamamının depoda var olup olmadığı, en az miktarları stok için depoda ne miktarda envanter olduğu bilgisini veren sorgu örneği. İsteğe göre özelleştirme yapılabilir, reçete içerisine eklenen tüketim stoklarının tüketim miktarlarına göre...

Stok son giriş ve ortalama giriş fiyat sorgusu

Mikro programlarında, stoğun son son giriş ve ortalama giriş fiyat bilgilerini bulabilmek için aşağıdaki fonksiyon kullanılabilir. Ana döviz cinsi üzerinden istenirse tarih referansı da kullanılarak son giriş ya da ortalama giriş fiyatına ulaşılabilir. Stok F10 ekranı...

İrsaliye fatura dönem kontrol sorgusu

Mikro programlarında, irsaliye ve faturaların farklı döneme giriş yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kullanılabilecek sorgu örneği. SELECT TOP 100 PERCENT sth_evrakno_seri AS [EVRAK SERİ], sth_evrakno_sira AS [EVRAK SIRA], sth_cari_kodu AS [CARİ KODU],...

Mikro cari risk limit sorgusu

Mikro programlarında, cari hesap risk limiti, risk ve açık limit bilgisine ulaşmak için kullanılabilecek fonksiyon ve kullanım örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Fonksiyon, veri tabanına kayıt edildikten sonra Mikro programlarında yer alan view, rapor gibi bir çok alana...