Cari hesap bakiye yaşlandırma raporu

Mikro v16 programlarında, cari hesap bakiyelerinin belirli gün aralıklarında yaşlandırılması ve rapor olarak alınabilmesi için örnek kod ve kullanım örneğinin aşağıda bulabilirsiniz. SQL procedure, veri tabanına kayıt edildikten sonra Mikro programlarında yer alan...

ERP Nedir ?

ERP, Türkçe’ye kurumsal kaynak planlaması olarak aktarılan bu terim, sistemlerde kullanılan farklı yapıların ilişkisel olarak bir yazılım uygulaması bir arada tutulmasıyla elde edilen verilerle, kurumsal tüm kaynakların planlamasını yapmaya imkan sağlayan programların...

Sistem nedir ?

Sözlükteki tanımı ‘bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür.’ Şeklinde olan sistemin aslında tek bir tanımı yoktur. Farklı kaynaklarda daha detaylı farklı tanımlara rastlanabilir. Tüm...