Ürün reçetesindeki stokların tamamının depoda var olup olmadığı, en az miktarları stok için depoda ne miktarda envanter olduğu bilgisini veren sorgu örneği. İsteğe göre özelleştirme yapılabilir, reçete içerisine eklenen tüketim stoklarının tüketim miktarlarına göre sonuç dönmesi sağlanabilir.

SELECT TOP 100 PERCENT
  rec_anakod AS [Stok Kodu], 
  MIN(dbo.fn_DepodakiMiktar(rec_tuketim_kod,0,null)) AS [Depodaki Miktar],
  CASE WHEN MIN(dbo.fn_DepodakiMiktar(rec_tuketim_kod,0,null))>0 THEN 'Var' ELSE 'Yok' END AS [Durum]
FROM URUN_RECETELERI WITH (NOLOCK)
GROUP BY rec_anakod
ORDER BY rec_anakod

 

Share This