Sistem nedir ?

Sistem nedir ?

Sözlükteki tanımı ‘bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür.’ Şeklinde olan sistemin aslında tek bir tanımı yoktur. Farklı kaynaklarda daha detaylı farklı tanımlara rastlanabilir. Tüm...