Sözlükteki tanımı ‘bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür.’ Şeklinde olan sistemin aslında tek bir tanımı yoktur.

Farklı kaynaklarda daha detaylı farklı tanımlara rastlanabilir. Tüm tanımlamalarına bakıldığında aslında ‘birbirleri ile etkileşim halinde olan bileşenler kümesi’ ortak olarak vardır. 3 ana unsuru barındırır. Bunlar Amacı, işlevi ve organize edilmesidir.

Şirketlerimiz de aslında birer sistemdir. İster üretim yapan bir fabrika ister danışmanlık faaliyeti gösteren bir şirket olsun her biri birer sistemdir.

Her sistemin girdisi ve çıktısı vardır. Artan rekabet  ortamında hayatta kalmaları için organize edilmeleri, girdilerini ve çıktılarının bilinebilmesi raporlanabilmesi lazımdır.

Sistemleri yazılımlar, elektronik ortamlar veya insanlar işletebilir. Birbiri ile iletişim halinde olan Sistemlerde girdi ve çıktıyı bilebilme, yönetebilme gibi ihtiyaçlar kurumlarda ön plana çıkmış ve Kurumsal kaynak planması dediğimiz ERP’nin doğuşunu sağlamıştır.

Share This