ERP, Türkçe’ye kurumsal kaynak planlaması olarak aktarılan bu terim, sistemlerde kullanılan farklı yapıların ilişkisel olarak bir yazılım uygulaması bir arada tutulmasıyla elde edilen verilerle, kurumsal tüm kaynakların planlamasını yapmaya imkan sağlayan programların genel adıdır.

ERP kelimesi hayatımıza girmeden önce üretim yapan şirketler MRP (Malzeme ihtiyaç planlama) sistemi ile stok ihtiyaçlarını yönetmeye başlamışlar. Yıllar içinde stok ihtiyaç planlaması gelişerek ihtiyacı olan malzemenin doğru miktar, yer ve zamanda olabilmesi için  MRP2 (üretim kaynakları planlaması) sistemleri geliştirilmiştir. Daha sonraları da ERP kelimesi ortaya çıkarak, artık kurumların tüm kaynaklarının bir sistem halinde takibi ve değerlendirilmesi dönemi başlamıştır.

Yakın yıllarda ise ismini sıkça duyduğumuz ERP2 kavramı ortaya çıkmıştır. ERP2 ise kabuğuna sığmayan bir ERP ‘dir. ERP’nin esas aldığı tüm konuları içermekle birlikte, sadece ilgili kurumu değil tedarikçi ve müşteri ilişkilerini de içeren bütünleşik bir sistem olarak  kendini göstermektedir.

En son olarak da hayatımıza yeni girmeye başlayan ERP3 ile müşteri ve tedarikçilerle çok daha etkin bir iletişim görmekteyiz. Müşteri ve tedarikçinin stok, crm ve bir çok operasyonel verilerinin eş zamanlı olarak izlenebilmesi şirketlerin bir biriyle ne kadar bütünleşik bir hale geldiğini göstermektedir.

Share This